jingilimaston

fredag, januari 07, 2011

سخنرانی آیت اله جینگیل در بهشت زهرای بالاترین

بسم الله الرحمن الرحیم ما در این مدت مصیبت ها دیده ایم، مصیبت های بسیار بزرگ و بعضی پیروزها حاصل شد که البته آن هم بزرگ بوده، مصیبت های کاربران مسدود شده ، کامنت های حذف شده، لینکهای داغ نشده ،کاربران تحریم شده . من وقتی چشمم به بعضی از اینها که مسدود شدند می افتد، سنگینی در دوشم پیدا می شود که نمی توانم تاب بیاورم. من نمی توانم از عهده این خسارات که بر کاربران ما وارد شده است برآیم، من نمی توانم تشکر از این کاربران بکنم که همه لینکهای خود را در راه آزادی بیان داد، فر فر و فیس بوک به آنها اجر عنایت فرماید. من به کاربران شهید شد تسلیت عرض می کنم و در غم آنها شریک هستم. من به تحریمیها هم، تسلیت عرض می کنم. من به کاربرانی که لینک هایشان را را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم. خوب، ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این کاربران وارد شد، مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از آنوقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. کاربران ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدند ملت ما یک مطلبش این بود که این بالاترین از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود. آنهائی که در سن من هستند، می دانند و دیده اند که محفلها که تاسیس شد، با تبانی تاسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در تایین بالایارها ، بالایارها را با زور سرنیزه تاسیس کردند و با زور، وکلای آن را وادار کردند به اینکه به کار مهدی مشروعیت بدهند. پس این بالاترین از اول یک امر باطلی بود، و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رای داند که یک لینکی رای بیاورد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل است؛ لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند (ولو تمامشان) ، این به چه حقی لینک را حذف میکد و کاربر را شهید. ما در زمان سابق، فرض بفرمائید که زمان "صبحانه" حسین درخشان نبودیم، اگر فرض کنیم که حسین درخشان لینکی را حذف میکرد ما نباید میگفتیم چرا حذف کردی؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است. . ما فرض می کنیم که این بالاترین، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود و بالایارها را هم به اختیار مردم تاسیس کردند و این اسباب این می شود که - بر فرض اینکه این امر باطل، صحیح باشد- فقط مهدی یحی نژاد سلطان باشد، چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؛ بنابر این سلطنت مهدی یحی نژاد، غیر قانونی است، پس کار بالایارها هم غیر قانونی است . علاوه بر این، این سلطنتی که در آنوقت درست کرده بودند و مجلس بالایارها هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان می گوید که ما نمی خواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رای دادند به لینکی که باشد یا نباشد سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است. حالا می آئیم سراغ بالایارها ناشی شده از سلطنت مهدی یحی نژاد . شما الان اطلاع دارید که در این بالایارها که حالا هست، شما ملت ایران هستید، شما ملتی هستید که در تهران سکنی دارید، من از شما مردم تهران سوال می کنم که آیا این بالایارهایی که در بالاترین هستند، شما اطلاع داشتید که اینها را خودتان تعیین کنید اکثر این مردم می شناسند یا این هم با زور تعیین شده بدون اطلاع مردم. مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس بالایرها ، مجلس غیرقانونی است. این دولت غیرقانونی است. این ملت حرفی را که داشتند می گفتند که این سلطنت را ما نمی خواهیم و سرنوشت ما با خود ماست. در حالا هم می گویند که ما این وکلا را غیرقانونی می دانیم، این مجلس بالایارها را غیرقانونی می دانیم. ما می گوئیم که شما غیر قانونی هستید باید بروید. بنابر این آیا یک ملتی که فریاد می کند که ما این رای ما ، این شاه مان، این مجلس بالایاری مان برخلاف قوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشت مان دست خودمان باشد، آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند، در تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر من باید عرض کنم که مهدی ییا نژاد، این خائن خبیث همه چیز ما را به باد داد. بالاترین ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد. بالاترین را ما را از ناحیه رای دادن هم خراب کرد. تمام لینکهای داغ آلن خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما بالترین را به حال اول برگردانیم، سال های طولانی با همت همه کاربران، نه یک کاربر این کار را می تواند بکند و نه یک قشر ازکاربران این کار را می توانند بکنند، تا تمام کاربران دست به دست هم ندهند نمی توانند این به هم ریختگی لینکها را از بین ببرند. شما ملاحظه کنید، به اسم اینکه ما می خواهیم لینکهای توهین آمیز را حذف کنیم ، اصلاحات کاربری درست کردند، اصلاحات کاربریشان شان بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که بکلی بالاترین از بین رفت، و الان شما در همه چیز محتاجید به ساندیس خوران ؛ یعنی یحی نژاد این کار را کرد تا بازار درست کند از برای خودنویس و ما محتاج به او باشیم در اینکهمطلب آنجا را بخوانیم ، لینک ازآنجا بیاوریم، همه چیز را، یا ازفارس نیوز که دست نشانده کیهانست بیاوریم. بنابراین کارهائی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات بالاترین یک لطمه ای بر ما وارد کرده است که تا شاید بیست سال دیگر ما نتوانیم این را جبرانش بکنیم مگر همه کاربران دست به هم بدهند و کمک کنند تا سال بگذرد و جبران بشود این معنا. فرهنگ ما را یک فرهنگ عقب نگه داشته درست کرده است، لکن چون خیانت شده است به ما، از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد، بیشتر کاربرانی که نگه داشته اند به واسطه نوکری که داشته، مراکز ساندیس خوری هم دیگر الی ماشائالله است. ما با ساندیس مخالف نیستیم ما با مرکز ارتش سایبری مخالفیم. . ما، هم لینک دادیم و هم موضوع داغ برای آنها درست کردیم. ما که فریاد می کنیم از دست این، برای این است. خون های جوان های ما برای این جهات ریخته شده، برای اینکه آزادی می خواهیم ما. ما پنجاه سال است که در اختناق بسر بردیم، نه مطبوعات داشتیم، نه رادیوی صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه سبزها توانست حرف بزند، نه اهل بی دینی می توانستند حرف بزنند، نه کمونیست جماعت می توانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد، نه هیچ یک از اقشارکاربران کارشان را می توانستند ادامه بدهند . ما می گوئیم که خود آن آدم، بالاترین آن آدم، بالایارهای آن آدم، تمام اینها غیر قانونی است واگر ادامه به این بدهند اینها مجرمند و باید محاکمه بشوند و ما آنها را محاکمه می کنیم. من لینک داغ تعیین می کنم، من تو دهن این بالایارها می زنم، من بلیار تعیین می کنم، من به پشتیبانی اینکاربران، دولت در تبعید در فر فر تعیین می کنم، من به واسطه اینکه کاربران مرا قبول دارد (تکبیر حضار) این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقایش هم قبولش ندارند، کاربران هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، فقط نیک آهنگ از این پشتیبانی کرده و فرستاده به خودنویس دستور داده که از او پشتیبانی بکنید، فارس نیوز هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنید. یک نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد نه هیچ یک از کاربران از هر جا بگوئید قبولش ندارند، بله چند تا از اشرار را دارند که می آورند زیر کامنت ها، از خودشان هست این اشرار، فریاد هم می کنند، از این حرف ها هم می زنند لکن ملت این است، این ملت است (اشاره به کاربران ). . ای کاربران! بیدار باشید، نقشه دارند می کشند، ستاد درست کرده مردیکه در آن جائی که هست، روابط دارند درست می کنند، می خواهند دوباره ما را برگردانند به آن عهدی که همه چیزمان اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام بالاترین برود. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت بر همه ما واجب است که این نهضت فر فری را ادامه بدهیم تا آنوقتی که اینها ساقط بشوند و ما به واسطه آرای کاربران ، مجلس بالایارها درست بکنیم . و من باید یک نصحیت به ارتش سایبری بکنم ما می خواهیم که شما مستقل باشید، ماها داریم زحمت می کشیم، ماها خون دادیم، ماها جوان دادیم، ماها حیثیت و آبرو دادیم، کاربران ما حبس رفتند، زجر کشیدند، می خواهیم کهبالاترین ما مستقل باشد. آقای بلیار ! شما نمی خواهید شما نمی خواهید مستقل باشخانم بلیار ید ! شما نمی خواهید مستقل باشید، شما می خواهید نوکر باشید من به شما نصحیت می کنم که بیائید در آغوش کاربران، همان که ملت می گوید بگوئید، ما باید مستقل باشیم، ملت می گوید بالاترین باید مستقل باشد، بالایارها نباید زیر فرمان یحی نژاد باشد، شما هم بیائید، ما برای خاطر شما این حرف را می زنیم، شما هم بیائید برای خاطر خودتان این حرف را بزنید، بگوئید (ما می خواهیم مستقل باشیم، ما نمی خواهیم این مستشارها باشند.) ما که این حرف را می زنیم که جزای ما این است که بریزید توی خیابان خون جوان های ما را بریزید که چرا می گوئید من باید مستقل باشم ما می خواهیم تو آقا باشی. و اما تشکر می کنم از این قشرهائی که متصل شدند به فرفر ، اینها آبروی خودشان را، آبروی کشورشان را، آبروی ملت شان را اینها حفظ کردند. اینها، خاکی ها، سشتیانی ها، آرمان سبز ها، شایگان ها ، پولار بیرها، نقطه ها، ا کریم ها، امید ایران ها، دوران ها ، ازل ها، لیبرته ها و.. اینها همه مورد تشکر و تمجید ما هستند و ما از آنها تشکر می کنیم و به اینهائی که متصل نشدند می گوئیم که متصل بشوید به اینها، فر فر برای شما بهتر از بالاترین است، ملت برای شما بهتر از اجنبی است. ما برای شما می گوئیم این مطلب را، شما هم برای خودتان این کار را بکنید، رها بکنید این را، خیال نکنید که اگر رها کردید ما می آئیم شما را رسوا میکنیم . این چیزهائی است که شماها یا کسان دیگر درست کرده اند. ما می خواهیم که فر فر ، فر فری قوی باشد، ما می خواهیم که فر فر دارای یک نظام قدرتمند باشد، ما نمی خواهیم بالاترین را هم را به هم بزنیم، ما می خواهیم بالاترین هم محفوظ باشد لکن سایتی ناشی از ملت در خدمت ملت، نه نظامی که دیگران سرپرستی اش را بکنند و دیگران فرمان به آن بدهند. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home